Nacházíte se zde: Hlavní stránka > Ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty zákazníka se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Ondřej Danielovský, provozovatel internetového obchodu www.dalli.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě nejsou poskytovány tyto údaje třetí straně.

Výjimku tvoří externí dopravci, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním možném rozsahu potřebném pro řádné doručení zboží zákazníkovi.

Jaké údaje jsou shromažďovány?

Pro realizaci obchodní transakce od jsou uchovávány jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresa (fakturační a případně dodací), telefonní a emailový kontakt. Dále jsou evidovány obchodní transakce zákazníka prováděné v internetovém obchodě obchod.dalli.cz.

K čemu údaje slouží?

Veškeré informace v internetovém obchodě www.dalli.cz jsou dostupné bez zadávání jakýchkoliv údajů - obchodní podmínky, ceny, popisy produktů atd. Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na zákazníkem určené místo se zákazníkem potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto s jeho souhlasem získáme při jeho registraci a to buď trvalé nebo dočasné.

Jak lze existenci těchto údajů ovlivnit?

Po zalogování do eshopu www.dalli.cz může zákazník tyto údaje upravovat či mazat. V případě, že zákazník chce registraci zcela zrušit, stačí odeslat e-mail s jeho požadavkem na info@dalli.cz.